חיבורים. למידה פעולה.

מנהיגים במרחב העסקי מבינים שבשגרה וגם בחירום, השאת ערך לכל בעלי העניין מקדמת את הרווחה המצרפית ומייצרת שינוי בר קיימא. 

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק במרחב הזה, לשתף את הסיפור שלכם, לצרף את העובדים והשותפים לדרך. לפעול במשותף – לטובת כולנו. הגיע הזמן.

נתיב פעולה
ענף עסקי
מספר העובדים