אייסף

תרומה בכסף

תחום פעילות:

צמצום פערים, פריפרייה, השכלה גבוהה

אוכלוסיית יעד:

צעירים מפריפריה חברתית וגאוגרפית

שם איש קשר:

גלית כספי כהן

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0526420298

הצורך במשפט:

מלגות סיוע חירום לסטודנטים מרקע מוחלש שהם ומשפחותיהם איבדו את מקום העבודה בשל משבר הקורונה

פירוט הצורך:

שם הפרוייקט: סיוע חירום בשל משבר הקורונה
מטרת הפרוייקט: למנוע נשירה מהלימודים של צעירים שהגיעו מרקע מוחלש לאקדמיה ובשל משבר הקורונה נמצאים במצוקה כלכלית קשה.
הסוגייה שאמור לפתור: שסטודנטים אלו, יצליחו לצוף מעל פני המים כלכלית ולא ינשרו מהלימודים

תיאור כללי על הפרוייקט: הסטודנטים החברים באייסף זוכים לליווי אישי, מתוך ההבנה, שצעירים המגיעים ממשפחות מוחלשות, נתקלים בקשיים רבים במהלך לימודיהם כגון : קשיים לימודיים, פערי תרבות וקשיים בבית. עם זאת, בתקופה מאתגרת זו עולים וצפים קשיים רבים מהרגיל. סטודנטים רבים פוטרו מעבודותיהם הזמניות כמו גם בני משפחותיהם (שמלכתחילה עוסקים במשלח יד עם הכנסה נמוכה) הוצאו לחל"ת או פוטרו. אנחנו חוששים כי להשאיר אותם ללא מענה, עשוי לגרום להידרדרות לימודית ואף להפסקת לימודים.

המטרה העיקרית של פרויקט זה היא לאפשר לסטודנטים שמגיעים מנקודת פתיחה נמוכה להמשיך בלימודיהם, לא לנשור מהאקדמיה ולהצליח להתקיים כלכלית. בשגרה המל"ג מדווח על 25% נשירה בשנת הלימודים הראשונה ללימודים ונתוני הנשירה אצל אוכלוסיות מוחלשות מגיעים גם ל 50% ויותר. בשנה רגילה כזו, בשל המעטפת הניתנת על ידי אייסף, אחוז הנושרים מהלימודים שהם מלגאי אייסף עומד על 2-5%. אך בשל המשבר הנוכחי, אנו צופים כי אחוזי הנשירה יעלו במידה ניכרת, אם לא ניתן מענה לצרכים הייחודיים של התקופה.
תיאור בקצרה של דרך ההפעלה: אנחנו משרתים כ 420 סטודנטים השנה ומסקר שערכנו בקרבם גילינו כי 100 מתוכם נמצאים במצב קשה מאוד. לכן אנו מבקשים להעניק לסטודנטים אלה 2,000 ₪ נוספים לכל סטודנט לטובת סיוע כלכלי, אקדמי ורגשי בתקופה מערערת זו.

עלות הפרוייקט: 200,000
תקציב הארגון: 12,866,000
מחזור הארגון בשנה הקודמת: 10,976,075
תקציב הארגון בשנה הנוכחית: 12,866,000
האם יש תורמים נוספים? אנא פרט…: כן , קרן ספרא תעניק 100,000 ש"ח סיוע נוסף