אשכול השרון

תרומה בציוד

תחום פעילות:

חינוך והסברה

אוכלוסיית יעד:

תלמידי תיכון

שם איש קשר:

פז הירשמן

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

054-481605

הצורך במשפט:

רכישה/תרומה של מחשבים לתלמידי משרד החינוך אשר גרים ברשויות ערביות במשולש כדי שימשיכו את הלימודים

פירוט הצורך:

רכישה/תרומה של מחשבים לתלמידי משרד החינוך אשר גרים ברשויות ערביות במשולש כדי שימשיכו את הלימודים