האגודה האורתודוקסית רמלה

תרומה בציוד

תחום פעילות:

חינוך, קהילה

אוכלוסיית יעד:

מגזר ערבי במחוז מרכז

שם איש קשר:

דר' ג'ורג' רנתיס

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0504292006

הצורך במשפט:

סיוע לקשישים ונזקקים, סיוע למשפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בין היתר, לאור פיטורים ומצב כלכלי ירוד

פירוט הצורך:

סיוע לקשישים ונזקקים, סיוע למשפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בין היתר, לאור פיטורים ומצב כלכלי ירוד