חינוך לפסגות

תרומה בציוד

תחום פעילות:

אוכלוסיית יעד:

ילדים מפריפריה חברתית וגאוגרפית ללא מחשב בבית

שם איש קשר:

ליאור שוחט

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0508581268

הצורך במשפט:

200 מחשבים לילדים ללמידה מרחוק

פירוט הצורך:

200 מחשבים