מכינה קדם צבאית

תרומה בכסף

תחום פעילות:

התנדבות בקהילה – קשישים וחקלאיים

אוכלוסיית יעד:

רווחה, קשישים נזקקים, חקלאיים

שם איש קשר:

איציק כץ

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

הצורך במשפט:

תקציב לחלוקת מזון (אוכל מוכן) למשפחות רווחה קשישים, ורכישת ציוד מגן למתנדבים לחלוקת המזון ולחקלאות

פירוט הצורך:

שם הפרוייקט: "שובו אחים מתגייסים לעזור לנפגעי הקורונה"
מטרת הפרוייקט: סיוע קריטי לאוכלוסיות נזקקות במשבר הקורונה
הסוגייה שאמור לפתור: שני פרויקטים שזקוקים לסיוע ולתקציב על מנת לקיימם – התנדבות חקלאית קטיף שנועד להקל על החקלאי שבו אנו מבצעים את הקטיף . והפרויקט השני הוא חלוקת מזון אוכל מוכן לנזקקים קשישים ע"מ לענות על הצורך הקריטי שלהם במענה למזון שאין ידם משגת בתקופה קשה זו וכן נם אינם יכולים לצאת מביתם לאור ההנחיות.
תיאור כללי על הפרוייקט: אנו במכינה הקדם צבאית ברחובות רואים בעצמנו שליחים לסייע לאנשים הזקוקים לנו בסביבתנו ועל כן אנו מקיימים לאחרונה שני פרויקטים שזקוקים לסיוע ולתקציב על מנת לקיימם – התנדבות חקלאית קטיף שנועד להקל על החקלאי שבו אנו מבצעים את הקטיף . והפרויקט השני הוא חלוקת מזון אוכל מוכן לנזקקים קשישים ע"מ לענות על הצורך הקריטי שלהם במענה למזון שאין ידם משגת בתקופה קשה זו וכן נם אינם יכולים לצאת מביתם לאור ההנחיות .
תיאור בקצרה של דרך ההפעלה: 1. המתנדבים מקבלים אוכל מוכן וניגשים לבתי הקשישים שהופנו אלינו מהרווחה בעיירית רחובות במספר שכונות בעיר ובהתאם להנחיות מניחים את האוכל המוכן בפתח דלתו של הקשיש ודופקים מוודאים מרחוק שפתח את הדלת וממשיכים לקשיש הבא.
עלות הפרוייקט: 100,000
תקציב הארגון: 1,516,952
מחזור הארגון בשנה הקודמת: 852,000
תקציב הארגון בשנה הנוכחית: 1,516,952