מרכז הגר לפיתוח דיור חברתי (אוניברסיטת תל אביב)

תרומה בכסף

תחום פעילות:

דיור

אוכלוסיית יעד:

נפגעים ממשבר הקורונה המצויים במצוקה בתחום הדיור

שם איש קשר:

סבסטיאן ולרשטיין

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0545552477

הצורך במשפט:

ישראלים רבים לא מצליחים לעמוד בנטל הוצאות הדיור עקב משבר הקורונה

פירוט הצורך:

שם הפרוייקט: שומרים על הבית בצל משבר הקורונה

מטרת הפרוייקט: לפרויקט שתי מטרות: 1. הקמת מוקד חירום לתמיכה מקצועית ומתן יעוץ משפטי לנפגעים עקב משבר הקורונה בתחום הדיור. 2. יזום חבילת סיוע לשוכרים

הסוגייה שאמור לפתור: כמעט מיליון עובדים בישראל פוטרו או הוצאו לחל"ת עקב משבר הקורונה. לצדם, עסקים רבים קורסים ועצמאים רואים את הכנסותיהם נחתכות בצורה דרמטית. בין הנפגעים ניתן למצוא קשישים, אנשים עם מוגבלות, משקי בית בהם מפרנס אחד, הורים לילדים בסיכון, עובדים בעבודות מזדמנות, בעלי הכנסה נמוכה ואנשים ללא עורף משפחתי או תמיכה. הרוב המוחלט של הנפגעים חולקים מכנה משותף נוסף – ההוצאה על דיור (דמי השכירות או תשלומי המשכנתא) מהווה ההוצאה הגדולה ביותר עבורם. נוסף על כך, הוצאה זו יחסית קשיחה. בשונה ממזון, בריאות, תחבורה ועוד צרכים חשובים נוספים, ההתחייבות ביחס להוצאת הדיור היא ארוכות טווח (לפחות שנה במקרה של חוזה שכירות ושנים רבות במקרה של משכנתאות) ולא ניתן לצמצם אותה בצורה מיידית ובוודאי לא באופן חד צדדי. הרוב המוחלט של השוכרים בישראל, מתגורר בדירות המצויות בבעלות פרטית, ולכן כל מערכת היחסים בינם לבין המשכירים מוסדרת בהסכם פרטי אשר נעדר כמעט כל רגולציה ציבורית. ביחס למשכנתאות, מערכת היחסים מאופיינית ביחסי כוח לא שוויוניים בצורה קיצונית – מצד אחד הלווים ומצד שני תאגידים בעלי כוח וממון.
במצבי משבר מסוג זה, ההוצאה על דיור הופכת למעמסה כבדה תחתיה רבים, ובמיוחד המוחלשים ביותר, קורסים. לכן נדרש מערך של תמיכה ייעודי המתמחה בדיור ואותו אנו מציעים להקים באמצעות תכנית זו.

אוכלוסיית יעד: קהל היעד של התכנית הם הנפגעים ממשבר הקורונה המצויים במצוקה בתחום הדיור- ביחס לתשלום שכר דירה או משכנתא. מדובר באוכלוסייה גדולה המונה עשרות אלפי תושבים בעלי צרכים מגוונם. בתחום השכירות, צרכים אלו נעים מהצורך לנהל משא ומתן מחודש מול בעל הבית ועד התמודדות עם צווי פינוי ו/או הטרדה מצד בעלי דירות. בתחום בעלי הדירות המשלמים משכנתאות, הצרכים נעים בין מציאת הסדר לפריסת תשלומים מול הבנק ועד התמודדות עם הליכים של הוצאה לפועל. מאחר ומדובר בקהל יעד רחב מאוד ומתוך רצון לתת מענה לנפגעים המצויים במצוקה הקשה ביותר, התכנית המוצעת מתבססת על מתן מענה לאוכלוסייה זו באמצעות שיתוף פעולה עם עמותות, גורמי רווחה בשלטון המקומי ולשכת עורכי הדין המקבלים פניות בתחום הדיור ללא יכולת לתת מענה ראוי אליהן.

תיאור כללי על הפרוייקט: התכנית מבוססת על שני אפיקי פעולה מקבילים ומשלימים:

1. הקמת מוקד חירום לתמיכה מקצועית ומתן יעוץ משפטי לנפגעים עקב משבר הקורונה בתחום הדיור. במסגרת מוקד זה מרכז הגר יציע שירות משפטי ומקצועי למיצוי זכויות. השירות יהיה פתוח לציבור הרחב אך יתמקד בפניות המגיעות באמצעות לשכות הרווחה בשלטון המקומי ועמותות הנותנות מענה לאוכלוסיות פגיעות ייעודיות – קשישים, בעלי מוגבלות, קורבנות מאלימות במשפחה ועוד. מרכז הגר המעסיק עורכי דין המתמחים בסוגיות הנוגעות לתחום הדיור יעניק סיוע מקצועי לפונים וגם יעניק כלים לאותם גופים המקבלים את הפניות להתמודד עם סוגיות שעלולות לחזור על עצמן בתחום זה- כיצד מתמודדים עם בעל בית המאיים לנתק את המים או החשמל? האם אפשר לסיים חוזה בעקבות משבר הקורונה? האם יש אפשרות לבקש דחיה במועד תשלומי המשכנתא?

2. קידום חבילת סיוע לשוכרים – ניסוח נייר עמדה ממוקד המכיל חבילה של צעדים שעל הממשלה לנקוט על מנת לתת מענה לשוכרים דירות מגורים אשר הכנסותיהם נפגעו עקב משבר הקורונה וקידומו מול מקבלי החלטות – שרים וחברי כנסת, פקידות בכירה במשרד המשפטים, גורמים רלוונטיים בשלטון המקומי, וכן שותפות עם התארגנות אזרחית שצמחה על מנת לקדם פתרונות בתחום השכירות למגורים. מסמך זה יתייחס בין היתר לצעדים כגון: האפשרות להאריך חוזי שכירות שמועדם מסתיים כל עוד חלות הגבלות על תנועה בישראל, אפשרות להשתחרר מהסכם שכירות לפני תום תקופת ההסכם, השהיית פינוי דיירים בתקופת המשבר, דחייה חלקית של תשלום שכר הדירה ועוד.
תיאור בקצרה של דרך ההפעלה: ביחס למוקד החירום – בימים אלו אנו עדים להיקף גדול מאוד של פניות המגיעות למספר גופים – לשכות רווחה מקומיות, מרכזי סיוע ועמותות שונות הנותנות מענה בשגרה לציבור הנזקק לסיוע. מרכז הגר יבצע פניות ממוקדות לגופים אלו ויציע את שירותיו דרכם. בנוסף, מרכז הגר יפרסם את דבר הקמתו של מוקד החירום בתחום הדיור בכל הערוצים העומדים לרשותו – דף האינטרנט של המרכז ושל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, רשימות התפוצה, רשתות חברתיות ועוד.
ביחס לקידום חבילת הסיוע – מרכז הגר נמצא בקשר עם התארגנות אזרחית אשר צמחה בעקבות המשבר ומעוניינת לפעול בתחום זה לקידום האינטרסים של שוכרים. התארגנות זו בסיוע וליווי שלנו כבר יצרה קשר עם ארגונים כגון ועד שוכרי דירות, עומדים ביחד, ונציגות מאגודת הסטודנטים על מנת לקדם את חבילת הסיוע ברמה הציבורית.

כוח האדם המועסק במרכז הגר הוא כוח אדם מקצועי בתחום המשפט המתמחה בסוגיות של דיור. במסגרת התכנית יועסקו שני עורכי דין המהווים חלק מצוות מרכז הגר, אחד מהם גם בעל הכשרה כעובד סוציאלי, בעלי יכולת לתת את המענה הנדרש לפונים השונים ובאיכות גבוהה.

מרכז הגר מהווה חלק אינטגראלי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומשתמש בתשתיות הפיזיות והטכנולוגיות שלה, לרבות שירותי מחשוב וכל דבר נדרש על מנת לבצע את העבודה המוצעת במסגרת התכנית.

מרכז הגר זקוק למשאבים אך ורק על מנת לאפשר את העסקתם של שני עורכי דין שיוכלו לספק את שירותי הייעוץ הנדרשים בתקופת הקרובה. עקב השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, ללא משאבים נוספים, מרכז הגר יאלץ לצמצם, לפחות בתקופה הקרובה, את כוח האדם המועסק על ידו ולכן אין ביכולתו להסיט משאבים לצורך זה מפעילות אחרת.