קדימה מדע חינוך לחיים

תרומה בציוד

תחום פעילות:

חינוך. ניהול בתי ספר, כפרי נוער ושירותי חינוך

אוכלוסיית יעד:

אוכלוסיית יעד: 350 תלמידי כפרי נוער ותלמידים בפריפריה הגיאו חברתית בישראל

שם איש קשר:

משה קינלי טורפז

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0524778814

הצורך במשפט:

מחשב וטאבלטים ללמידה מרחוק עבור 350 תלמידים חסרי משאבי למידה מרחוק

פירוט הצורך:

שם הפרוייקט: תקשוב לילדים חסרי עורף משפחתי
מטרת הפרוייקט: צמצום פערים בתחום הלמידה מרחוק
הסוגייה שאמור לפתור: יכולת למידה מרחוק בעידן בו הנודע הופך להיות חשוב מתמיד.
תיאור כללי על הפרוייקט: רשת קדימה מדע נותנת חינוך לחלדי פריפריה בישראל. לאחר מיפוי מדוקדק גילינו כי לכ- 10 אחוז מתלמידינו אין בבית שום אמצעי קצה ללמידנה מתוקשבת. בכך גדל הפער הכלכלי המעיק ממילא על תלמידי הפריפריה בישראל.
תיאור בקצרה של דרך ההפעלה: באמצעות תהליך של רכישה מרוכזת אנו מסוגלים לרכוש כ- 350 טאבלטים וכרטיסי סים שישמשו את התלמידים לשנתיים עד שלוש. העלות הינה כאלף ש"ח למכשיר קצה איכותי פלוס כרטיס סים לגלישה למספר חודשים. אנו מבינים כי מכשיר זה ואמצעי הגלישה הם תנאי לתלמידי בית ספר היום ומהווים בסיס לכל למידה מרחוק בעתיד.