רש"י

תרומה בציוד

תחום פעילות:

אוכלוסיית יעד:

שם איש קשר:

מיכל קלמן אביטל

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

054-5642221

הצורך במשפט:

מחשב ראשון למשפחה- ילדים ממשפחות מעוטות יכולת ובסיכון ומהווה יכולת להתחבר ללימוד מרחוק וכן חיבור לאנשי הטיפול

פירוט הצורך:

1500 מחשבים