תנועת תיקון

תרומה בציוד

תחום פעילות:

תרבות

אוכלוסיית יעד:

זהות יהודית

שם איש קשר:

אורנא נחמני

דאר אלקטרוני:

מס' טלפון:

0549039779

הצורך במשפט:

ארגון שמעניק ערך נזקק לציוד טכני מחשב על מנת לפעול

פירוט הצורך:

ארגון שמעניק ערך נזקק לציוד טכני מחשב על מנת לפעול