חברי המנהיגות העסקית

31%

נשים

6%

ייצוג למובילים עסקיים מהאוכלוסייה הערבית

3%

ייצוג למובילים עסקיים מהאוכלוסיה החרדית

אנו שואפים להיות במגמת שיפור מתמדת על מנת לשקף ככל הניתן את תמונת החברה בישראל.